Mājas lapas Katalogs Jurists Fotogrāfs Mājas darbi Reklamējies Projekti ?
web business logo artis zelmenis

Jurists

English
Latviešu
Русский

Līguma sagatavošana

Līguma sagatavošana, jeb vienošanās izstrādes atbalsts no Latvijas jurista priekš uzņēmumiem un fiziskām personām.

Līguma izstrādes process

Jums tiks izstrādāts atbilstoši juridiski korekts līgums saskaņā ar pastāvošajiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jaunu līgumattiecību nodibināšanai.

Lai līgums tiktu uzskatīts ir vajadzīgas vismaz 4 lietas - pilnīga vienošanās, līguma būtiskās sastāvdaļas, nolūks savstarpēji saistīties, pienācīgā forma.

Mūsu līguma izstrādes pakalpojums ir sekojošs:

 • Pirkuma līguma sastādīšanas cena - 35 Lati
 • Nomas līguma sastādīšanas cena - 35 Lati
  • Nomas līguma pagarināšanas cena - 25 Lati
 • Aizdevuma līguma sastādīšana - 45 Lati

PIEZĪME: Ja interesē līguma sagatavošana vai cita veida līgumi - raksti mums.

Kas ir līgums

Līgums plašākā nozīmē ir ikkatra vairāku personu savstarpēja vienošanās par kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu, vai izbeigšanu. Līgums var apzīmēt saistības un tiesiskus darījumus starp valstīm, iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām un personām uz noteiktu laikposmu.

Līgums šaurākā Civillikuma nozīmē ir vairāku personu savstarpējs ar vienošanos pamatots gribas izteikums, kura mērķis ir nodibināt saistību tiesību.

Līgumus pēc nozīmes mēdz iedalīt:

 • Konsensuāli - reāllīgumi
 • Atlīdzības - bezatlīdzības
 • Vienpusēji - divpusēji (arī daudzpusēji)
 • Pēc ekonomiskā mērķa
 • Pamatlīgumi - palīglīgumi (akcesori)
 • Ekvivalences - riska

Līguma veidi

Līgumus iedala sekojoši:

 • Pirkuma - pārdevuma līgums (arī maiņas līgums)
 • Aizdevuma līgums
 • Dāvinājuma līgums
 • Īres līgums (arī nomas līgums)
 • Patapinājuma līgums
 • Mantojuma līgums
 • Dāvinājuma līgums
 • Sabiedrības līgums
 • Pakalpojumu līgumi:
  • Būvniecība
  • Apstrāde
  • Projektēšana (arī dizains)
  • Informēšana un padoms
  • Ārstēšana
  • Pārvadājuma līgums (piem. Kravas pārvadājums)
 • Pilnvarojuma līgums

Tipisku līgumu veidi

Piemēri tipiskiem līguma veidiem:

 • Tipiski patērētāju līgumi
  • Dzīves telpas lietošanas līgums
  • Pirkuma līgums
  • Ārpus darbības pamatvietas
  • Patērētāju kreditēšanas līgums
 • Tipiski komerclīgumi
  • Franšīze
  • Faktorings
  • Līzings
  • Koncesija

Kad nepieciešams sastādīt līgumu

Līgumi palīdz noteikt obligācijas, kuras visām līgumā iesaistītajām pusēm ir jāpilda saskaņā ar līguma punktiem. Līdzīgi, kā vienošanās Tu dari to un es pretī izdarīšu šo.

Līgumi arī palīdz nosaukt, kas notiek, ja kāda no pusēm neveic līgumā paredzētās darbības vai kāda no līguma pusēm termiņa vidū izlemj, ka nevēlās turpināt savu darbību un vēlas pārtraukt līgumu. Cilvēki, kas veic šādas darbības ir atbildīgi tiesīgi apmaksāt otrai pusei radušos zaudējumus.

Līgumam nav obligāti jabūt garam dokumentam. Tas var būt daudz īsāks, piem. - Tu man maksā 3 latus un es tev parādīšu filmu, kurai pašlaik ir pirmizrāde ir visvienkāršākais līgums, ko tu veic kad iegādājies biļeti kinoteātrī.