لیختن اشتاین

دانمارک یک کشور در اروپا با 5568854 نفر جمعیت است و قلمرو 43 094 km² (کیلومتر مربع, 16,639 مایل مربع). کپنهاگ پایتخت دانمارک است. دانمارک یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 1973 است.

دانمارک حرکت و یا سفر به

آیا مورد نظر شما را به بازدید / زندگی را امتحان کنید و یا اقامت دائم دردانمارک?

  • - شرح فرآیند مهاجرت (بلهدانمارک این صفحات خواهد شد و یا در حال حاضر حاوی اطلاعات مهاجرت آزاد به );
  • - همچنین به دست آوردن اسناد (مجوز روادید برای مثال / اقامت / گذرنامه).

سپس این صفحات دانمارک توپی مربوط به مهاجرت ممکن است جالب برای شما:

دانمارک اشتغال و بیکاری در

دانمارک ما هنوز در حال جمع آوری آمار در مورد.

دانمارک لیست سیاه از

همه کشورها ممنوعدانمارک تحریم و یا دیگر راه محدود / به طور کامل شناخته نشده است.

صفحه داده

صفحه بازدیددانمارک آمار و اطلاعات داده ها.

گوگل

موتورهای جستجو ما پیدا شده توسط: دانمارک مهاجرت در دانمارک کسب و کار در دانمارک سرمایه گذاری در دانمارک مالیات دانمارک کسب و کار دانمارک پناهندگی.