لیختن اشتاین

لتونی یک کشور در اروپا با 2366515 نفر جمعیت است و قلمرو 64 589 km² (کیلومتر مربع, 24,938 مایل مربع). ریگا پایتخت لتونی است. لتونی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 2004 است.

لتونی حرکت و یا سفر به

آیا مورد نظر شما را به بازدید / زندگی را امتحان کنید و یا اقامت دائم درلتونی?

  • - شرح فرآیند مهاجرت (بلهلتونی این صفحات خواهد شد و یا در حال حاضر حاوی اطلاعات مهاجرت آزاد به );
  • - همچنین به دست آوردن اسناد (مجوز روادید برای مثال / اقامت / گذرنامه).

سپس این صفحات لتونی توپی مربوط به مهاجرت ممکن است جالب برای شما:

لتونی اشتغال و بیکاری در

لتونی ما هنوز در حال جمع آوری آمار در مورد.

لتونی لیست سیاه از

همه کشورها ممنوعلتونی تحریم و یا دیگر راه محدود / به طور کامل شناخته نشده است.

صفحه داده

صفحه بازدیدلتونی آمار و اطلاعات داده ها.

گوگل

موتورهای جستجو ما پیدا شده توسط: لتونی مهاجرت در لتونی کسب و کار در لتونی سرمایه گذاری در لتونی مالیات لتونی کسب و کار لتونی پناهندگی.