لیختن اشتاین

فنلاند یک کشور در اروپا با 5357537 نفر جمعیت است و قلمرو 336 593 km² (کیلومتر مربع, 129,959 مایل مربع). هلسینکی پایتخت فنلاند است. فنلاند یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 1995 است.

فنلاند حرکت و یا سفر به

آیا مورد نظر شما را به بازدید / زندگی را امتحان کنید و یا اقامت دائم درفنلاند?

  • - شرح فرآیند مهاجرت (بلهفنلاند این صفحات خواهد شد و یا در حال حاضر حاوی اطلاعات مهاجرت آزاد به );
  • - همچنین به دست آوردن اسناد (مجوز روادید برای مثال / اقامت / گذرنامه).

سپس این صفحات فنلاند توپی مربوط به مهاجرت ممکن است جالب برای شما:

فنلاند اشتغال و بیکاری در

فنلاند ما هنوز در حال جمع آوری آمار در مورد.

فنلاند لیست سیاه از

همه کشورها ممنوعفنلاند تحریم و یا دیگر راه محدود / به طور کامل شناخته نشده است.

صفحه داده

صفحه بازدیدفنلاند آمار و اطلاعات داده ها.

گوگل

موتورهای جستجو ما پیدا شده توسط: فنلاند مهاجرت در فنلاند کسب و کار در فنلاند سرمایه گذاری در فنلاند مالیات فنلاند کسب و کار فنلاند پناهندگی.