لیختن اشتاین

سوئد یک کشور در اروپا با 9360113 نفر جمعیت است و قلمرو 449 964 km² (کیلومتر مربع, 173,732 مایل مربع). استکهلم پایتخت سوئد است. سوئد یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 1995 است.

سوئد حرکت و یا سفر به

آیا مورد نظر شما را به بازدید / زندگی را امتحان کنید و یا اقامت دائم درسوئد?

  • - شرح فرآیند مهاجرت (بلهسوئد این صفحات خواهد شد و یا در حال حاضر حاوی اطلاعات مهاجرت آزاد به );
  • - همچنین به دست آوردن اسناد (مجوز روادید برای مثال / اقامت / گذرنامه).

سپس این صفحات سوئد توپی مربوط به مهاجرت ممکن است جالب برای شما:

سوئد اشتغال و بیکاری در

سوئد ما هنوز در حال جمع آوری آمار در مورد.

سوئد لیست سیاه از

همه کشورها ممنوعسوئد تحریم و یا دیگر راه محدود / به طور کامل شناخته نشده است.

صفحه داده

صفحه بازدیدسوئد آمار و اطلاعات داده ها.

گوگل

موتورهای جستجو ما پیدا شده توسط: سوئد مهاجرت در سوئد کسب و کار در سوئد سرمایه گذاری در سوئد مالیات سوئد کسب و کار سوئد پناهندگی.