لیختن اشتاین

لهستان یک کشور در اروپا با 38192000 نفر جمعیت است و قلمرو 312 685 km² (کیلومتر مربع, 120,728 مایل مربع). ورشو پایتخت لهستان است. لهستان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 2004 است.

لهستان حرکت و یا سفر به

آیا مورد نظر شما را به بازدید / زندگی را امتحان کنید و یا اقامت دائم درلهستان?

  • - شرح فرآیند مهاجرت (بلهلهستان این صفحات خواهد شد و یا در حال حاضر حاوی اطلاعات مهاجرت آزاد به );
  • - همچنین به دست آوردن اسناد (مجوز روادید برای مثال / اقامت / گذرنامه).

سپس این صفحات لهستان توپی مربوط به مهاجرت ممکن است جالب برای شما:

لهستان اشتغال و بیکاری در

لهستان ما هنوز در حال جمع آوری آمار در مورد.

لهستان لیست سیاه از

همه کشورها ممنوعلهستان تحریم و یا دیگر راه محدود / به طور کامل شناخته نشده است.

صفحه داده

صفحه بازدیدلهستان آمار و اطلاعات داده ها.

گوگل

موتورهای جستجو ما پیدا شده توسط: لهستان مهاجرت در لهستان کسب و کار در لهستان سرمایه گذاری در لهستان مالیات لهستان کسب و کار لهستان پناهندگی.