لیختن اشتاین

لیتوانی یک کشور در اروپا با 3401138 نفر جمعیت است و قلمرو 65 200 km² (کیلومتر مربع, 25,174 مایل مربع). ویلنیوس پایتخت لیتوانی است. لیتوانی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 2004 است.

لیتوانی حرکت و یا سفر به

آیا مورد نظر شما را به بازدید / زندگی را امتحان کنید و یا اقامت دائم درلیتوانی?

  • - شرح فرآیند مهاجرت (بلهلیتوانی این صفحات خواهد شد و یا در حال حاضر حاوی اطلاعات مهاجرت آزاد به );
  • - همچنین به دست آوردن اسناد (مجوز روادید برای مثال / اقامت / گذرنامه).

سپس این صفحات لیتوانی توپی مربوط به مهاجرت ممکن است جالب برای شما:

لیتوانی اشتغال و بیکاری در

لیتوانی ما هنوز در حال جمع آوری آمار در مورد.

لیتوانی لیست سیاه از

همه کشورها ممنوعلیتوانی تحریم و یا دیگر راه محدود / به طور کامل شناخته نشده است.

صفحه داده

صفحه بازدیدلیتوانی آمار و اطلاعات داده ها.

گوگل

موتورهای جستجو ما پیدا شده توسط: لیتوانی مهاجرت در لیتوانی کسب و کار در لیتوانی سرمایه گذاری در لیتوانی مالیات لیتوانی کسب و کار لیتوانی پناهندگی.